Privacy Statement

Albarello is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

In het kader van onze dienstverlening (wanneer u contact me t ons zoekt, verlangen wij een aantal van uw persoonsgegevens) legt Albarello uw gegevens vast. Albarello gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Albarello, van haar groepsmaatschappijen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht Albarello rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Albarello. Dan laten wij uw gegevens blokkeren.

Op de websites van Albarello worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Albarello haar dienstverlening aan u optimaliseren.

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Albarello houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het dient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.