Disclaimer

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Albarello. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Albarello is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Albarello niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Albarello aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Albarello geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Albarello tegelfabriek & atelier besteedt veel tijd en aandacht aan de juistheid van deze site. Desalniettemin kan het voorkomen dat informatie onjuist of onvolledig is. Bezoekers kunnen geen enkele rechten ontlenen aan de informatie op de website. Als u twijfels heeft over de juistheid van de informatie, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@albarello.nl of op telefoonnummer 0518 48 19 23. Albarello tegelfabriek & atelier kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden ten gevolge van de informatie op deze website.